درباره من

پروژه های انجام شده ی من

جمع آوری 18 حلقه چاه عمیق زنجان با مخزن 200 هزار بتنی تاریخ: مرداد ۱۳۷۶ / بازار بزرگ قزوین، سازه اسکلت فلزی نظارت و اجرا تاریخ: تیر ۱۳۷۸ / ساختمان کل تامین اجتماعی خدابنده-اجرا تاریخ: اردیبهشت ۱۳۷۹ / تعاونی مسکن جعفریه 2500 واحدی شهر اندیشه – نظارت و اجرا تاریخ: خرداد ۱۳۸۰ / سرپرستی و نظارت تیرچه و بلوک سقفی 2500 واحدی اندیشه فاز 3 تاریخ: خرداد ۱۳۸۰ / تعاونی 6500 واحدی شهر پرند – نظارت و اجرا و سرپرستی فاز 1 تاریخ: دی ۱۳۸۲ / صلیب سرخ جهانی، مدرسه های بم و واحد های مسکونی نظارت و اجرا تاریخ: خرداد ۱۳۸۴ / مسجد جامع بم نظارت و اجرا تاریخ: خرداد ۱۳۸۴ / ساختمان دارالقرآن فاطمه الزهرا (س) شهر بم ، نظارت تاریخ: خرداد ۱۳۸۴ / پروژه ناجا 60 واحدی فجر معاونت کارگاه تاریخ: مهر ۱۳۸۵ / پروژه ناجا 80 واحدی مارلیک (برج) سرپرستی کارگاه ، اجرا و نظارت تاریخ: مهر ۱۳۸۷ / برج باغ اساتید (اجرا ، طراحی و نظارت) تاریخ: اردیبهشت ۱۳۸۹ / صد واحدی اندیشه منطقه 18 آموزش و پرورش ، پیمانکاری و اجرا تاریخ: تیر ۱۳۹۱ / ساختمان سپهر 18 واحدی اندیشه فاز ، 4 اجرا تاریخ: شهریور ۱۳۹۳ / نمایشگاه بین المللی تهران (مدیر پروژه) ، اجرا و نظارت تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶ / بلوک های فاز 3 و 4 و 5 نظارت و طراحی و اجرا تاریخ: خرداد ۱۳۹۸

مشخصات من

  • مشخصات فردی

نام: علی اصغر گنج خانلو
متولد: 1355
سابقه کاری: 20 سال

  • تحصیلات

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
میزان تحصیلات: کارشناسی عمران